The Face of God är titeln på Milka Belia Havels (1571-1631) delvis förlorade text om sökandet efter ordning i kaos, som bildar grunden för en utställning på Göteborgs naturhistoriska museum i vår. Utställningen lyfter fram den tjeckiske entomologen och konstnären Milka Havels liv och verk genom rekonstruerade artefakter och bilder. Den bortglömde konstnären levandegörs genom tolkningar, texter, rekonstruktioner utifrån fragment samt inlånade originalverk.

Utställningen är en lek med historia och fiktion och skulle kunna beskrivas som en iscensatt rumslig roman. Projektet syftar till att genom exemplets makt lyfta fiktion och fiktionalisering som verktyg för att utveckla och omsätta design. Utställningen utforskar spänningen mellan fiktion och fakta, konst och vetenskap, historia och samtid samt text och föremål.

Johnny Friberg, lektor i design vid HDK, Högskolan för design och konsthantverk vid Göteborgs universitet, är curator för utställningen och projektledare för en grupp konstnärer och formgivare som arbetat med utställningen under två̊ års tid. Här konfronteras barock med modernism, design med konst och vetenskap med mysticism. Insekter fungerar som metafor för det outgrundliga och som verktyg för ett sökande efter mening. Utställningens centrala verk är en fyra meter lång tratt i valnöt som analogt förstärker insekters ljud.

Till utställningen ges en bok ut, där bland andra Ingrid Elam, professor och kulturskribent, museets entomolog Peter Nielsen, samt Fredrik Sjöberg, författare och biolog, skriver om Milka Havels betydelse idag.

Information

Här kan du läsa mer.