I utställningens olika delar får barn och vuxna på ett lekfullt och pedagogiskt sätt gå igenom känslor som uppstår i vardagen. Utställningen står med ett ben i samtiden och ett i museets föremålssamlingar där över 1000 föremål och deras berättelser har valts ut för att spegla dagens frågeställningar.

Utställningen Tillsammans är ett okänt landskap att utforska tillsammans, och består av platser och gläntor med olika karaktär och temperatur. Det finns sex permanenta teman, Passa in, Förstå varandra, Bråka och bli sams, Dansa och Samspela. Genom årliga förändringar kommer innehållet i dessa delar att bytas ut efter hand. Utställningen innehåller också ett sjunde tillfälligt tema, som just nu är Bo ihop, som byts ut helt vart annat år.

Utställningen är producerad så att den som sitter i rullstol får lika stor behållning som den utan och texterna är anpassade för dyslektiker.

Information

Här kan du läsa mer.