Utställningen på Göteborgs konstmuseum är norska Tori Wrånes första separatutställning på museum i Sverige. I Stenahallen visas en storskalig videoinstallation, en serie skulpturer och ingrepp i utställningsrummet samt måleri, speciellt skapat för utställningen i Göteborg. Upplevda tillsammans skapar verken en drömlik, absurd och egenartad bild- och ljudvärld med spår från såväl nordisk mytologi som HBTQ-aktivism och anarkistiska allkonstverk.


Information

Här kan du läsa mer.