Ofta handlar demokratisk design om utformning av det offentliga rummet, tillgänglighetsanpassad design eller billiga möbler i platta paket. Föremålets funktionalitet, rationalitet eller estetik bedöms då utifrån ett användarperspektiv. Men demokratisk design kan också handla om materialitet eller tillkomstprocess, där formgivarens eller hantverkarens parametrar styr. 
unmaking_rohsska_listbild.jpg
Foto: Jason Evans

Röhsska museet har gett formgivaren Fredrik Paulsen i uppgift att tolka begreppet demokratisk design och det gör han genom stolen som föremål. I den traditionella designhistorieskrivningen används stolen för att synliggöra materiell, teknologisk och kulturell utveckling. Här nyttjas möbeln snarare till att demontera, plocka isär och ifrågasätta begreppet demokratisk design.

I Boden (2019) får besökarna en möjlighet att tillsammans med inbjudna formgivare snickra stolar på plats. Genom utställningen vill museet lyfta aspekter kring användning, skapande, tillverkning, materialitet och estetik.

Information

Här kan du läsa mer.