Föreställningen bygger på djupintervjuer med barn i olika åldrar, som svarar på frågor om vilka deras viktigaste vuxna är och varför. Ur samtalen utvecklar sig historier om den vuxna handen som finns där när en blir rädd, om en viktig vuxen som sviker, om föräldrar som storgråter av sorgliga filmer, om kvarterets läskigaste vuxne, om den vuxna känslan i att få korsa spårvagnsspåren och handla muffins och om att kunna se sig själv i mormors ögon när hon lyssnar.

VÅRA_VIKTIGASTE_VUXNA-43_list.png
Ylva Mårtens, författare och journalist, har genomfört intervjuerna och är initiativtagare till projektet. Hon är prisbelönt för sitt arbete med att intervjua barn och är aktuell med antologin ”Vi måste börja med barnen” som släpptes i mars 2020.

Föreställningen spelas från sex år. 
Längd: Cirka en timme utan paus.

Information

Här kan du läsa mer.