Öppet för alla
Vetenskapsfestivalen arbetar utifrån principen att allt ska vara utan kostnad och tillgängligt för alla. Även till arenor som normalt sett tar inträde är det fri entré under festivalens öppna program. Inga biljetter eller förbokningar behövs (om inget annat anges). Det enda du behöver göra är att ta med din nyfikenhet och komma hit. Först till kvarn gäller. Programmet för alla är den 3-7 april 2019 med invigning på kvällen den 2 april.

För skola
Vetenskapsfestivalens skolprogram ger elever och lärare i för- och grundskolan möjlighet att under två veckor delta i en mängd olika kul, kluriga och kreativa aktiviteter. De flesta ämnen är representerade i skolprogrammet, som liksom Vetenskapsfestivalen i stort är tvärvetenskapligt. Det är engagerade medverkande från universitet och högskolor, näringsliv, organisationer och föreningar som gör skolprogrammet möjligt. Med det gemensamma målet att låta barn och skolungdomar få en inblick i vetenskapens fantastiska värld genom interaktiva och lättsamma workshops, laborationer, värderingsövningar, visningar, föreställningar, samtal, med mera.

För branschen
Forum för forskningskommunikation är en kostnadsfri årlig konferens i Göteborg som vänder sig till de som arbetar med forskningskommunikation. Forum för forskningskommunikation ordnas nästa gång den 3 april 2019, anmälan öppnar i januari. Temat och titeln på konferensen 2019 är Påverkan – fin, ful eller framtid?

Den svindlande tanken
Intelligensen, det abstrakta tänkandet och förmågan att reflektera över oss själva – egenskaper som gör oss till människor och som länge ansetts unika för vår art. Vetenskapsfestivalen 2019 handlar om det som händer i vår hjärna när vi tänker, det osynliga men magiska som sker, bitarna som pusslas ihop, dörrarna som öppnas, insikterna som kommer, känslan av jaget. Om hur vår identitet och personlighet ligger i tänkandet men också samtidigt är som en briljant maskin som kan räkna ut hur man bygger hus, förstår kosmos och räddar liv, och som skapar fantasifulla och kreativa idéer. Men vad händer när vi flyttar över tänkandet till maskiner och robotar och jaget inte längre alltid är mänskligt? Vad händer om maskinerna blir intelligentare än vi? Står vi vid porten till en gyllene era eller närmar vi oss mänsklighetens sista utpost?

I år utforskas den svindlande tanken och teknikens betydelse för människans utveckling.

vetenskapsfestivalen.se
facebook.com/vetenskapsfestivalen
instagram.com/vetenskapsfestivalen