Tema 2020: Rörelse 

Mänskligheten är i rörelse. Vi dansar till ljudvågor på ett snurrande klot. Vi utmanar gravitationen och fysikens ramar. Vi reser längre och längre ut i rymden och vi rör oss in i nya världar. Teknologi och biologi smälter samman och vi uppfinner nya versioner av oss själva. Vi går med i rörelser och kämpar för våra rättigheter. Och om en rörelse saknas startar vi en. På årets Vetenskapsfestival kommer vi att titta närmare på rörelser som fördelar makt och resurser på nya, revolutionerande sätt. Vi kommer att djupdyka i den senaste vetenskapen och tekniken. Genom vetenskapen kommer vi att titta närmare på möjliga framtidsscenarier. Följ med på en resa bortom mänsklighetens tidigare gränser. Tillsammans rör vi oss vidare, ut mot det okända.

Publika programmet – gratis och öppet för alla, 2–4 oktober

Vetenskapsfestivalen arbetar utifrån principen att allt ska vara utan kostnad och tillgängligt för alla. I år kommer den största delen av Publika programmet att genomföras på en digital plattform. När det är dags hittar du all information om detta på Vetenskapsfestivalens web. Ett fåtal aktiviteter genomförs fysiskt, mer information om det finns i vårt program som släpps under andra delen av augusti.  

Publika programmet den 2–4 oktober 2020 inleds med storslagen invigning kvällen den 1 oktober. Varmt välkommen till Sveriges största kunskapsfest! 

För skola, 28 september–2 oktober 

Vetenskapsfestivalens skolprogram ger elever och lärare i för- och grundskolan möjlighet att delta i en mängd olika kul, kluriga och kreativa aktiviteter. De flesta ämnen är representerade i skolprogrammet, som liksom Vetenskapsfestivalen i stort är tvärvetenskapligt. Det är engagerade medverkande från universitet och högskolor, näringsliv, organisationer och föreningar som gör skolprogrammet möjligt. Med det gemensamma målet att låta barn och skolungdomar få en inblick i vetenskapens fantastiska värld genom interaktiva och lättsamma aktiviteter. 

Skolprogrammet kommer till stor del att vara digitalt i år. Men vissa aktiviteter genomförs fysiskt. Programmet i sin helhet släpps den 24 augusti. Läs mer om skolprogrammet.

Skolprogrammet måste förbokas, bokningen öppnar den 31 augusti. 
Läs mer här
Frågor om skolbokningen: vetenskapsfestivalen@goteborg.com

För branschen

Forum för forskningskommunikation, 1 oktober 

Forum för forskningskommunikation är en kostnadsfri årlig konferens i Göteborg som vänder sig till de som arbetar med forskningskommunikation. Konferensen ordnas nästa gång den 1 oktober 2020. Temat och titeln på konferensen 2020 är Från vision till verklighet. Forum för forskningskommunikation kommer denna gång att genomföras digitalt. Läs mer och anmäl dig till konferensen här.

Vetenskapsfestivalens Lärarkonferens, 29 september 

I år har Vetenskapsfestivalens Lärarkonferensen temat Framtidens lärare. Konferensen är ett kvalitetssäkrat program som statts ihop med målet att upplysa, stärka och lyfta alla lärare som jobbar med Sveriges framtida arbetskraft – grundskoleleverna. Temat Framtidens lärare handlar om lärarkårens nutida och kommande arbete. Genom konferensprogrammet får deltagarna ta del av forskning, förhållningssätt och strategier som ger viktiga upplysningar och inspiration, oavsett ämnes- eller skolårsinriktning. Vetenskapsfestivalens Lärarkonferens genomförs i år digitalt. Läs mer om lärarkonferensen här. Anmälan till konferensen öppnar i slutet av augusti. 

Följ gärna Vetenskapsfestivalen för mer information!
facebook.com/vetenskapsfestivalen
instagram.com/vetenskapsfestivalen

Information

Här kan du läsa mer om Vetenskapsfestivalen.