Your body isn't just you är en föreställning om sammanbrott på det mänskliga såväl som på det samhälleliga planet. En uppsättning om samspelet mellan människa och natur – och paradoxen mellan det fantastiska och det destruktiva.

Din kropp är inte bara du. Du är bebodd av kluster av bakterier och mikrober. Vad händer när människor accepterar att de är natur och delar i en intrikat väv av virus, bakterier och svampar? Kan mikroberna i våra magar tala till oss? Och i så fall, kan vi lyssna till dem? 

I en balansgång mellan humor, värme och djup tragik iscensätts den frustration och möjlighet världen befinner sig i; den personliga krisen och världens undergång. En värld av sammanbrott, nya horisonter och möjligheter!

Your_body_isn't_just_you-43_list.jpgYour body isn't just you är fysisk teater i upplösningstillstånd. En tickande bomb. Fia Adler Sandblad med bas på Konstepidemin i Göteborg och Annika B Lewis med bas i Köpenhamn har under mer än tre decennier hållit kontakten, arbetat ihop och utvecklat strategier för scenkonst.

I Your body isn't just you tar de fasta på tanken att människan är större än sin kostym och mer sammanflätad än hon tror: med andra, med sin historia och med sin möjliga framtid. Tillsammans har de skapat denna berättelse om den resursstarka, lilla människan i full brottning med livsbetingelserna.

ADAS Teater

Information

Här kan du läsa mer.