Hoppa till innehåll

Egenproducerande föreställningar

Teater Trixter

Grunden har från första början varit synen på skådespeleriet som konstform.

Förutom egenproducerade föreställningar arrangerar Teater Trixter utställningar och samtalskvällarna LYSSNA! – ofta på teman som berör en pågående föreställning.

Teater Trixter har sedan starten 1990 satt upp två till tre pjäser per år. Publiken har varit trogen och växt i takt med teaterns utveckling. Lokalerna har växlat och utgjort en viktig del i föreställningarnas utformning. 2001 flyttade Trixter in i nuvarande lokal, på Masthamnsgatan i centrala Göteborg.

Kännetecknande för Teater Trixter har varit ett enkelt språkligt tilltal mer inspirerat av film än av traditionell teater. Detta i kombination med fantasifulla rum och pjäser som dragit mer åt drömspel än åt realism, där psykets logik fått råda. Musiken är ännu en berättarröst som skapar och utgör gruppens gemensamma språk.

Teater Trixter profilerar sig alltså inte genom att göra politisk teater eller fysisk teater, även om dessa inslag finns och är starka i vissa uppsättningar. Teater Trixters styrka har istället varit att skildra människans skuggsida. De sprickor och sår som vi kanske inte alltid är så stolta över, men som likväl är en del av vår enskilda och även gemensamma historia. Vare sig det är De Sade, Shepard eller Revenue, är det dramatik som utforskar detta område, som Trixter är ute efter.

Teater Trixter får stöd av Statens Kulturråd och Göteborgs Kulturnämnd.

Foto: Teater Trixter